Boendet Casablanca

Flyktingströmmen till Sverige – och övriga Europa – är stor. Bland de många som kommer är några barn, och dessa behöver någon som tar hand om dem. I Formanshagen i Ekenäs kommer man att öppna ett boende för barn under 10 år som kommer utan föräldrar. Boendet är döpt till Casablanca. 

När vi i ett tidigare inlägg skrevBo som i Casablanca” – anade vi inte att det också skulle öppnas 913041-various-signs-hands-and-palmsett boende i Ekenäs för nykomna flyktingbarn. Det handlar ett blivande grupphem som fått namnet Casablanca, och finns i Formanshagen i Ekenäs. Alla är dock inte överens om att det är det bästa stället för ett boende, då trygghetsdiriktören Pajunen säger sig vara skeptisk till om det är för mycket arbete för stadens tjänstemän medan Marina Grönros som planerar boendet hoppas och tror att uppväxten i Casablanca ska göra barnen till goda invånare.

De som kommer att bo i Casablanca är åtta – tio barn som är under 10 år, dessa barn har redan fått asyl men då de saknar föräldrar har de ingen möjlighet att bo med dem. Detta kan fungera som ett bra alternativ, där de får en trygg uppväxt trots deras upplevelser. Man måste förstå att för dessa barn är det bara samhället som kan hjälpa, därav bör man inte kritisera en eventuell uppstart.
Självklart kommer det inte bli som så att dessa barn får det som i filmen Casablanca, deras liv är långt från densamma. Istället har barnen tvingats växa upp bland krig och bomber, de har flytt för att överleva – utan att lyckas få med sig sina föräldrar. De är inte ens 10 år. I Casablanca lever man i lyx, det kommer inte dessa barn att göra. Men med lite tur kommer de ändå att lyckas nå framgång, med hjälp av trygghet från boendet.